Een innerlijke reis van fixatie naar vrijheid

We kennen het allemaal, de razende snelheid van het dagelijkse leven vol verplichtingen, drukte en problemen en op de achtergrond het verlangen naar rust en ruimte.
Gek genoeg ligt juist in die spanningen van alledag de uitnodiging om alle innerlijke en uiterlijke bewegingen te stoppen. Nu, op dit moment, voor ieder mens.

Wie niet beweegt, ontmoet dat wat nooit beweegt: de vormloze, tijdloze, mysterieuze stille aanwezigheid die er altijd al was om ons te omarmen en rust te geven. Het onzichtbare maakt alles zichtbaar. Zoals de oneindige stroom van gedachten, gevoelens en spanningen die zich ongevraagd aan ons opdringen. Ideeën over onszelf die we voor werkelijk houden. Verwijten aan onszelf en anderen. Weggestopte angsten, opgekropte woede, nooit geheeld verdriet.

In onze cultuur zijn we gewend diepliggende emoties te versluieren met verhalen van zelfrechtvaardiging of verwijten. Op die manier kunnen emoties en zelfgecreëerde verhalen een leven lang bij ons hangen en zal de lading zich melden in de vorm van verslavingen aan eten en drinken, sporten en shoppen, sociale media, sex en ongrijpbare aandoeningen zoals allergieën en ziektes. Dit gebeurt omdat een verborgen diepliggende emotionele lading eigenlijk naar bevrijding snakt en dat is nu precies wat een innerlijke reis kan bieden.

De innerlijke reis is een geleide visualisatie in alle rust en veiligheid vanuit een stoel met behulp van een gecertificeerde gids, een True Friend. Deze werkt met simpele vragen en eenvoudige ontspanningstechnieken en maakt hierdoor het onzichtbare zichtbaar, zodat je zelf tot inzichten komt en niets hoeft aan te nemen. Je doet zelfonderzoek en ontdekt de waarheid achter je patronen, conditioneringen en rechtvaardigingsverhalen. Door die ontdekkingen kan je bepaalde ziekmakende gewoonten onmiddellijk stoppen.

De True Friend is een gids die werkt met een quiet mind en een open hart, het is niet iemand die alles al weet en invult voor de cliënt, maar uitgaat van wat de cliënt zelf inbrengt om tot de kern te komen van beperkende patronen in denken, voelen en handelen.

De True Friend stelt je zodoende in staat om versluierde emoties en gedachten in alle rust en veiligheid te ervaren. Dat wil zeggen, zonder te onderdrukken of te uiten wordt de emotie volledig doorleefd. In dit onbeweeglijke brandpunt kan de energetische lading van de emotie (en het daaraan vastgekoppelde verhaal) ontladen in zijn bron van stille, pure vibratie die we als oneindige, eeuwige en overal aanwezige liefde en vrijheid kunnen ervaren. Daarmee zijn de sluiers opgelost als wasem op de voorruit van de auto. Het is een verlossing uit de trance van lijden, het is de bevrijding uit een gevoel van slachtoffer zijn.

 


 

"In our culture the tendency is to fixate on the emotions. We want to get rid of certain emotions, and keep others. This desire/aversion response leads to building mental barricades. These barricades in turn give rise to suffering. We have a paticular superstition that fear and terror can't be met, so we spend enormous amounts of energy trying to construct a barricade against it. Yet, in the middle of the night or in some unforseen circumstance, we see how fragile that barricade is."
(Gangaji)

"Here is the possibility to recognise true joy as your essential nature. It's about telling the truth and consciously meeting whatever the mind has attempted to protect one self from. This meeting reveals Stillness."
(Eli)